Background-image

 

迎宾会: 欢乐剪影

2010年10月16日

目标

看 ! 大家都非常投入各环节、 包括唱诗、 游戏、 影片欣赏和茶聚…等等!

感谢主的带领, 当天聚会的气氛十分良好, 各新朋友也彼此有很好的相交! 盼望很快有机会与各人再聚首一堂, 分享神的爱!
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo
Group Photo